top of page
Search
  • Writer's pictureNam Singh

MEDITACIO · KIRTAN KRIYA ·

Updated: Apr 5Practicar 12 minuts diaris durant 40 dies aconseguirà millorar la teva memòria i equilibrar el teu estat anímic, emocional i hormonal.


Durant més de 10 anys la neurociència ha estat estudiant els efectes que la meditació Kirtan Kriya té en el sistema nerviós. El Mestre Yogi Bhajan es la va transmetre al Dr. Dharma Singh, director mèdic-científic de la Fundació per a la Investigació i la Prevenció de l'Alzheimer, a Tucson (Estats Units). D'aquestes investigacions ja s'han pogut extreure conclusions.


En el diagnòstic amb imatge s'ha vist com aquesta meditació augmenta el flux sanguini cerebral en certes zones, i com l'àrea de la regulació hormonal, l'hipotàlem-hipòfisi, està més irrigada, cosa molt positiva per a la millora cognitiva i l'estrès.


MILLORA EL DETERIORAMENT COGNITIU I LA MEMÒRIA


La meditació Kirtan Kriya es demostra bona per millorar la memòria verbal i la memòria a llarg termini. També per mitigar el risc de desenvolupar pèrdua de memòria o demència, cosa que pot conduir a desenvolupar Alzheimer. Això és digne de tenir en compte com a eina preventiva quan ens encaminem a una major longevitat.


A més, redueix la depressió, l'ansietat i l'estrès, i millora l'estat d'ànim i la capacitat de recuperació dels pacients que han d'afrontar deterioraments cognitius. Què li passa a el cervell a l'meditar? Creix!12 MINUTS DURANT 40 DIES


Les universitats nord-americanes de Harvard, UCLA i Virginia corroboren tots aquests beneficis. També a Espanya, el grup d'AVAN (Associació Vallès Amics de la Neurologia), a Barcelona, ​​va estudiar els efectes de la meditació Kirtan Kriya en el grup de població diagnosticada amb "Dèficit Cognitiu Lleu" i en els seus cuidadors, i va aconseguir els mateixos beneficis practicant-la durant només 12 minuts diaris durant 40 dies.


Els que practicaven la meditació demostraven major sociabilitat, acceptació personal, seguretat i serenitat, i menor irritabilitat davant els canvis personals que estaven patint. L'estat psicoemocional de les persones es transformava i s'estabilitzava al considerar-la una eina útil.


SAA-TAA-NAA-MAA


El mantra de Kirtan Kriya és Sa-Ta-Na-Ma però es pronuncia allargant la vocal a. El seu significat recull tot el cicle de la vida. La seva potència rau en la invocació per repetició d'aquests sons mentre el dit polze recorre cadascuna de les gemmes dels altres, de l'índex a el dit petit, associant-los a una síl·laba. La mirada es dirigeix ​​cap a les celles.


Sa: associat a el dit índex, significa el naixement de la vida, l'inici de l'cicle vital.

Ta: associat a el dit cor, significa el desenvolupament de la vida.

Na: associat a el dit anular, és la conclusió d'un cicle vital.

Ma: associat a el dit petit, és el renaixement o regeneració.PRACTICA LA MEDITACIÓ KIRTAN KRIYA


Cada repetició de Sa-Ta-Na-Ma té una durada i una intensitat diferent. Si anem a fer una meditació de 12 minuts, per amenizarlo entonarem amb to musical una primera ronda de 2 minuts en veu alta. Després seguirem amb una altra ronda de 2 minuts en murmuri. A continuació, una ronda de 4 minuts en silenci, repetint el mantra mentalment. Seguirem amb una ronda de 2 minuts en murmuri per acabar amb una altra de 2 minuts en veu alta i vigorosa.


Cal no oblidar pronunciar cada síl·laba del mantra associant-la al seu mudra (el gest de les mans). Podem allargar la meditació mantenint sempre les proporcions. Per exemple: 5-5-10-5-5 minuts. No resulta convenient, però, reduir-la per sota dels 12 minuts ja que els seus efectes benèfics no s'han comprovat.


És preferible practicar aquesta meditació a primera hora del matí o de la tarda, tot i que es pot fer a qualsevol hora del dia.LA CLAU ÉS QUE INTERACTUEN DIVERSOS SENTITS


El Comitè Científic de la Fundació per a la Investigació i la Prevenció de l'Alzheimer del Dr. Dharma Singh, creu que part de l'èxit de Kirtan Kriya resideix en la interacció de l'escolta, la vista, el moviment i l'emoció. Aquesta conjunció dóna lloc a una cascada de neurotransmissors.


La modificació neuronal que s'aconsegueix aconsegueix més altres modificacions en el nostre organisme. Per exemple, en l'intestí i els òrgans sexuals, o en els traumes i les addiccions emocionals.AIXÍ FUNCIONA LA QUÍMICA DEL MANTRACada síl·laba que articulem i entonem en alt, en murmuri o mentalment per repetir el mantra Sa-Ta-Na-Ma produeix una vibració diferent a la part posterior de la zona nasal. Aquesta zona de ressonància correspon a la regulació glandular i a el cervell emocional. Amb el mantra estimulem l'oïda i la verbalittat activant els meridians des de diferents punts de paladar.

Però també ens influeixen les pressions tàctils en les terminacions nervioses de les puntes dels dits al repetir els mudras, que impacten a la regió cerebral associada.

I s'estimula la vista al centrar tota la concentració en l'entrecella, l'anomenat "tercer ull", en l'arrel del nas.En definitiva, aquesta Meditació aconsegueix descarregar tensions de el cervell, de l'inconscient i de l'interior de l'estructura glandular.
Sat Nam

28 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page